Tanka bilen

OKQ8 tankstation finns i anslutning till tvättanläggningen.

Tanka bilen

Passa på att tanka bilen, när du tvättat den.