Uppdaterad profilering

Under våren har vi ändrat profileringen på hemsidan och även på plats på Flygstaens biltvätt.